plug-in macromedia flash player
rozdzielczość ekranu / recommended resolution: 1024x768
jasność / brightness: 83%

konserwacja filmu konserwacja filmu konserwacja filmu konserwacja filmu